OUR “Piękni” clip

Technical requests: horizontal, camera not moving, use your front phone camera (not selfie). Best if shot in the nature.

Technikalia: poziomo, kamera nieruchomo, użyj głównego obiektywu telefonu (nie tryb selfie). Idealnie jeśli kręcone w naturze.

CHOOSE YOUR OPTION/ WYBIERZ OPCJĘ

W przypadku braku czasu - najważniejsze jest I ujęcie, to zajmie Ci dosłownie chwilkę:)

In case of not having time you can send me just shot no. 1, it’s gonna take you a moment:)

OPTION SOFT

I shot: your face from neutral to a full smile, slowly, no rush:)

II shot: “Wysyłajmy miłość choć wydaje się to trudne” (let’s send love though it seems difficult) stay still, looking at the camera or with eyes closed Edit: DO IT WITH THE ORIGINAL SONG PLAYING IN THE BACKGROUND, I will not use your singing, just the video so no worries:)

I ujęcie: od neutralu do pełnego uśmiechu, powoli:)

II ujęcie: cała partia “Wysyłajmy miłość choć wydaje się to trudne” nieruchomo, patrząc w kamerę lub z zamkniętymi oczami Edit: ŚPIEWAMY Z ORYGINALNĄ PIOSENKĄ W TLE i nie bój się, nie użyję Twojego głosu, użyję tylko obrazu:)

OPTION PRO

I & II shot as described in Option SOFT

III shot: singing/dancing the chorus “Piękni i uśmiechnięci ludzie koloru tęczy, kłaniają się wolności swej”

I oraz II ujęcie z opcji SOFT

III ujęcie: cały refren śpiewając/podrygując

OPTION TURBO PRO

I & II shot as described in Option SOFT

III shot: singing the whole song to the camera (you can sing or just lip mime the original song that’s playing in the background:))

I oraz II ujęcie z opcji SOFT

III ujęcie: cała piosenka wyśpiewana do camery (tzn. możesz śpiewać albo tylko poruszać ustami w rytm oryginalnej piosenki, ja użyję tylko obrazu:))

Prześlij materiały przez / Send videos using

https://wetransfer.com

to my email address: sparknala@gmail.com

do końca wtorku 6.07 / until Tuesday 6.07

(jeśli masz problem z terminem, a chcesz wziąć udział - pisz!)

Umawiamy się, że: / We agree that:

By sending video materials, you grant me permission to use your image free of charge in the music video for the song "Piękna" and in its trailer.

Poprzez nadesłanie materiałów video udzielasz mi pozwolenia na bezpłatne wykorzystanie Twojego wizerunku w teledysku do piosenki "Piękni" oraz w jej zwiastunie.

Subscribe

Jeśli jeszcze nie jesteś w moim kręgu, to zapraszam!

If you aren’t in my club yet, you can join here!

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

WANNA SEND SOME LOVE?

Yes, you can!

Facebook icon
Instagram icon
Twitter icon
Website icon
Email icon
YouTube icon

© 2021 Nala Spark

Created with
Mailchimp Freddie Badge